Tachyon

 
Ik heb de grote eer gehad om les te krijgen van Professor David Wagner en ben afgestudeerd als Internationaal gediplomeerde Tachyon Therapeute®.David Wagner, Ph.D. Voorzitter, Universiteit van Integrated Science California, CEO Atti Professor Wagner is oprichter en CEO van Advanced Tachyon Technologies International (Atti), een bedrijf met aanwezigheid in 97 landen. Hieronder kan u lezen wie David Wagner is en wat Tachyon energie kan doen.
 
Afbeelding invoegen
David heeft de volgende functies en onderscheidingen: bestuurslid van Wholelectric International, Inc, mede-oprichter van de Vrede 21, vice-president van de Esseense Orde van Licht, Inc Professor Wagner is ook oprichter en decaan van de Tachyon Instituut voor Spiritualiteit en Wetenschap  die in het voorjaar van 2004 de Universiteit van Integrated Science California (UISCA) werd. Professor Wagner's onderzoek is tevens gepubliceerd in een boek co-auteur met dr. Gabriel Cousens recht, Tachyon Energie: een nieuw paradigma in Holistische Healing. Voor sommige van deze prestaties is David opgenomen in Who's Who in Amerika

 
 
 
                                                                 

 

 
 
 
De nulpuntsenergie van een kwantummechanisch systeem is de energie van zijn grondtoestand. Zij is het gevolg van het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, dat voorschrijft dat de impuls en de positie van een deeltje niet tegelijkertijd naar believen precies bepaald kunnen worden. De nulpuntsenergie werd al eerder in 1913 voorgesteld door Albert Einstein en Otto Stern.

Absolute nulpunt

De nulpuntsenergie is daardoor ook de energie van een systeem bij het absolute nulpunt (0 K = -273,15C). Hoewel het duidelijk lijkt dat bij voortgaande afkoeling de bewegingen van de atomen 'bevriezen', blijft er toch nog een kwantumfysische restbeweging over: dit is de nulpuntsenergie. Deze nulpuntsenergie is niet direct thermisch te meten, omdat je alleen maar temperatuurverschillen kunt bepalen. Indirect kan de nulpuntsenergie echter aangetoond worden door het vergelijken van bepaalde kenmerken van isotopen. Het directe experimentele bewijs kon in 1928 geleverd worden door het bepalen van de temperatuurafhankelijkheid van de interferentie van rontgenstraling.
 
Vacuümenergie
 
 
In een speciaal geval van de kwantumveldtheorie heet de nulpuntsenergie vacuümenergie, omdat ze de energie van de lege ruimte beschrijft. Volgens de kwantummechanica bestaat er door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg zelfs in het absolute vacum altijd een kans op het spontaan verschijnen van deeltjes-antideeltjes. Deze vernietigen elkaar dan weer (annihilatie), waarbij twee fotonen ontstaan. Door het aantonen van het Casimir-effect is het bestaan van deze deeltjes-antideeltjes/fotonen inmiddels bewezen.
 
             Afbeelding invoegen
          
 

TACHYON

Alles in het hele universum, inclusief jij bestaat op microscopisch niveau uit energie. Alles wat er is, bestaat dus uit energie.

Tachyonenergie is de eerste vormhebbende energie die voortkomt uit de oerbron van het universum, ook wel aangeduid als: "Nulpunt Energie", Morfo Veld, The Field, Vrije Energie, Chi, Prana, Ether, Kosmische Energie uiteindelijk zijn er verschillende benamingen die hetzelfde fenomeen beschrijven. Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als nulpuntenergie en bevat dus de potentie van alle mogelijkheden.

Dr. Hans Nieper uit Duitsland die veel onderzoek deed naar vrije energie omschreef Tachyon als een min of meer ingedikte vorm van Nulpunt Energie, de virtuele toestand die opweg is een deeltje te veranderen. Hij en verschillende andere wetenschappers zijn van mening dat tachyon energie een onbegrensde bron van bruikbare energie is. Wanneer je zoektermen zoals "tachyon" "vrije energie" "nulpuntenergie" invoert in bijvoorbeeld google, zul je zien dat er al best veel over geschreven is, werd en wordt.

David Wagner is in ieder geval de eerste die in bezit is van de kennis om een apparaat te ontwikkelen wat de moleculaire structuur dusdanig weet te veranderen, zodat het een gunstige invloed heeft op al wat leeft. Door natuurlijke materialen gedurende 14 dagen dagen in het tachyonisatie apparaat te bewaren worden de materialen blijvend van structuur veranderd, en zijn het Tachyon Antennes geworden.

Tachyon Antennes zijn unieke middelen om lichaam en geest in contact te laten komen met zijn optimimale frequenties. Tachyon Antennes hebben een indrukwekkend effect op al wat leeft, elke structuur die op wat voor manier ook uit balans is gebracht (pijn, ziekte, veroudering, depressie), zal dankzij contact met de Tachyon Antennes weer geherstructureerd en gevoed worden waardoor heling, verjonging, genezing en een hogere evolutie het resultaat zijn.

In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als "neg-entropie" bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een hoger energieniveau en intensere ervaring tijdens meditatie.

Bij een heel spectrum van ziekten zijn er prachtige resultaten: blokkades die verdwijnen, snelle helingssprocessen bij operaties, lossen chronische vermoeidheden en ontstekingen op. Ook vredig afscheid kunnen nemen en zich overgeven aan de onvermijdelijke dood van het fysieke lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door diverse tachyontools.

Tachyon is geen geneesmiddel. Tachyon versterkt het zelfgenezend systeem van het lichaam. Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld (SOEV). Het SOEV is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar "de bron van alle zijn" (= Tachyon), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van een en hetzelfde getachyoniseerd product. Het SOEV van ieder orgaan of cel onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht raakt, is het voldoende om het contact met tachyon te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Tevens komt de persoon in contact met de blokkade, zodat ook aan de oorzaak gewerkt kan worden. Het proces kan gepaard gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting).

Contact met tachyonen leidt tot orde, heling, verjonging en hogere ontwikkeling. Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen, betere studieresultaten en een verhoogd energiepijl. Bij veel ziekten zijn er prachtige resultaten: blokkades verdwijnen, je herstelt sneller na een operatie, van chronische vermoeidheid en van ontstekingen. Tachyon-energie versterkt het zelfgenezend vermogen van het lichaam.
Daar waar voorheen wanorde was brengen de Tachyon Antennes een nieuwe, hogere orde aan.
 
 
 
 
 Copyright© Facta Non Verba™ 2018